Blanketter i PDF-format

För att kunna läsa PDF-filer behöver du en PDF-läsare. En av de vanligaste läsarna är Adobe Acrobat Reader. Den är kostnadsfri och går att hämta ner här: https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pdf-reader.html

Har du problem med PDF-filer – Klicka här för att läsa mer


Anmälan av uppställningsplats till länsstyrelsen

Anmälan för registrering primärproducent

Ansökan om Agrolkort

Ansökan om Hedersutmärkelse

Ansökan Biodlingens Vänner

Arbetsordning

Beställning av medlemslista

Bestämmelser angående hedersutmärkelser och förtjänsttecken (rev. 210122).

Bihusesynen 2024

Bihälsodeklaration

EAN koder beställningsmall

Etikettbeställning burketiketter och locketiketter– blankett. (laddas ner till din dator, öppna, fyll i, spara och skicka)

I 1:a hand ska beställning göras via formuläret i denna länk, men i undantagsfall går det att använda ovanstående blankett.

Förenklad reseräkningsblankett

Motionsblankett

Årsrapport 2023, medlem

Årsrapport 2023, medlem (ifyllbar)


Dokument gällande honungsbedömning
(samtliga länkar går till separat sida gällande honungsbedömning)

Förpacknings och etikettregler

Honungsbedömningskort – Medlem

Honungsbedömningskort  – Lokalförening

Honungsbedömningsprotokoll 

Honungbedömningsreglemente 

Färgskalor till honungsbedömning (länk till sidan för honungsbedömning)


Reseräkning 2024

Resereglemente

Uppvaktningsreglemente

Samtycke till behandling av personuppgifter