Blanketter i PDF-format

För att kunna läsa PDF-filer behöver du en PDF-läsare. En av de vanligaste läsarna är Adobe Acrobat Reader. Den är kostnadsfri och går att hämta ner här: https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pdf-reader.html

Har du problem med PDF-filer – Klicka här för att läsa mer


Anmälan av uppställningsplats till länsstyrelsen

Anmälan för registrering primärproducent

Ansökan om Agrolkort

Ansökan om Hedersutmärkelse

Ansökan BV

Ansökan HF-fonden

Ansökan Göte Palmblads stipendiefond

Ansökan Georg Gustavssons fond

Arbetsordning

Beställning av medlemslista
I lokalföreningarna finns oftast en person som är ansvarig för inloggning till medlemsregistret och kan plocka ut aktuella listor. Ev. kan föreningens styrelsemedlemmar beställa ett utdrag via denna blankett.

Bihusesyn-2022 (1. Se info längst ned på sidan)

Bihälsodeklaration

EAN-koder-beställningsmall

Etikettbeställning burketiketter och locketiketter– blankett. (laddas ner till din dator, öppna, fyll i, spara och skicka)
I 1:a hand ska beställning göras via formuläret i denna länk, men i undantagsfall går det att använda ovanstående blankett.

Förenklad reseräkningsblankett

Motionsblankett

Bestämmelser angående hedersutmärkelser och förtjänsttecken (rev. 210122).


Dokument gällande honungsbedömning
(samtliga länkar går till separat sida gällande honungsbedömning)

Förpacknings och etikettregler

Honungsbedömningskort – Medlem

Honungsbedömningskort  – Lokalförening

Honungsbedömningsprotokoll 

Honungbedömningsreglemente 

Färgskalor till honungsbedömning (länk till sidan för honungsbedömning)


Reseräkning

Resereglemente

Uppvaktningsreglemente

Valrapport 2022 – OBS! Rapportering ska i första hand göras direkt i medlemssystemet. I del fall man inte kan göra detta, går det bra att använda denna blankett.

Årsrapport 2022 skrivbar (laddas ner när du klickar, öppna, fyll i och spara innan du mejlar)

Samtycke till behandling av personuppgifter

 

1.
Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, t.ex. HACCP och ISO.

Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare. Bihusesynen är ett hjälpmedel för utveckling av de enskilda biodlingarna och kan därmed också medverka till en förbättring av standarden på svensk biodling i dess helhet.

Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.

Du kan skriva ut din Bihusesyn och ta med och visa till din handlare om de har frågor rörande din egenkontroll.