Blanketter i PDF-format

SKRIVBARA PDF-FILER.

För att kunna använda PDF:er behöver du ladda ned Cute PDF (gratis)

http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp samt även Free GPL Ghostscript.
När du har fyllt i blanketten väljer du skriv ut, men istället för din normala skrivare väljer du skriv ut till Cute PDF Writer och sparar på så sätt ned dokumentet på lämpligt ställe för att sedan  ev. skicka filen vidare.

Anmälan av uppställningsplats till länsstyrelsen

Anmälan för registrering primärproducent

Ansökan om Agrolkort

Ansökan om SBRs förtjänsttecken

Ansökan BV

Ansökan HF-fonden

Ansökan Göte Palmblads stipendiefond

Ansökan Georg Gustavssons fond

Arbetsordning

Beställning av utdrag ur SBRs medlemsregister
I lokalföreningarna finns oftast en person som är ansvarig för inloggning till medlemsregistret och kan plocka ut aktuella listor. Ev. kan föreningens styrelsemedlemmar beställa ett utdrag via denna blankett.

Bihusesyn 2018 (1. Se info längst ned på sidan)

EAN-koder beställningsmall

Etikettbeställning burketiketter– blankett.
I 1:a hand ska beställning göras via formuläret i denna länk, men i undantagsfall går det att använda ovanstående blankett.

Etikettbeställning – locketikett– blankett.
I 1:a hand ska beställning göras via formuläret i denna länk, men i undantagsfall går det att använda ovanstående blankett.

Förenklad reseräkningsblankett

Förtjänsttecken – Bestämmelser ang förtjänsttecken antagna vid RFM 2013

Förtjänsttecken – Bestämmelser ang. förtjänsttecken antagna vid Rfm 2013

Förpacknings och etikettregler

Honungsbedömningskort 2018

Honungsbedömningsprotokoll 2018

Honungsbedömningsreglemente

Resereglemente

Uppvaktningsreglemente

Valrapport distrikt 2018

Valrapport– för föreningar som inte har inloggning till medlemsregistret

Årsrapport 2018

Sammanställning av årsrapport 2018

 

1.
Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, t.ex. HACCP och ISO.

Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare. Bihusesynen är ett hjälpmedel för utveckling av de enskilda biodlingarna och kan därmed också medverka till en förbättring av standarden på svensk biodling i dess helhet.

Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.

Du kan skriva ut din Bihusesyn och ta med och visa till din handlare om de har frågor rörande din egenkontroll.