Regeringen ger extra stöd till biodlingssektorn

2021-03-16

– När höjs ersättningen för bisamhällen som måste dödas på grund av sjukdom? Undrar Biodlarna.

Regeringen har beslutat att öka budgeten för det nationella programmet för biodlingssektorn för åren 2021 och 2022.
-Ett bra beslut av regeringen. Det vi också behöver är ett beslut om ökad ersättning vid sjukdomar, exempelvis amerikans yngelröta till alla biodlare. Då skulle ännu fler våga satsa på biodlingen, säger Monica Selling, förbundsordförande Sveriges Biodlares Riksförbund.

För att biodlingen ska kunna utvecklas ännu mer måste tryggheten öka för varje enskild biodlare. Om en biodlares bin drabbas av exempelvis amerikans yngelröta är kravet från Jordbruksverket att bikuporna och bina ska destrueras/dödas. Den ekonomiska ersättningen vid detta är minimal och den enskilda biodlaren drabbas av katastrofala förluster.

-Nästa steg från regeringen bör vara att trygga biodlarnas förluster. Detta för att biodlingen ska kunna växa i takt med behovet av honung och pollinering. På så sätt kanske vi till viss del också kan stävja importen av fuskhonung och öka konkurrenskraften för svenska biodlare, säger Monica Selling, förbundsordförande Biodlarna.

Det nationella programmet för biodlingssektorn finns till för att förbättra villkoren för biodlare och har fyra mål:

  •  God bihälsa
  •  Att öka antalet biodlare och antalet bisamhällen
  •  Ta fram informations- och kursmaterial till utbildning och  marknadsföring
  •  God tillgång på bra pollen- och nektarväxter

Regeringen har nu tagit beslutet att budgeten för programmet höjs från 7 miljoner kronor per år till nästan 12 miljoner kronor per år.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger i pressmeddelandet från regeringen att höjningen är ett viktigt och behövligt stöd till biodlingssektorn.

-Det nationella programmet är bra för att utveckla biodlingen ytterligare, säger Monica Selling.

Programmet kan fördelas till projekt inom områden som är viktiga för biodlingssektorn. Exempelvis för spridning av kunskap, honungskvalitet, avel, bihälsa och övervakning av marknaden för att bland annat motverka fusk med honung. Programmet kan även stödja projekt om samexistens mellan vilda och tama bin.

-Alla dessa områden är något vi arbetar med ständigt inom vårt förbund. Våra lokala föreningars huvudmål är att erbjuda utbildning för blivande biodlare och även fortsättningskurser till våra medlemmar. Inom vårt förbund har vi kommittéer som arbetar med alla de fyra målen som det nationella programmet har som mål, exempelvis bihälsa, avel, honungskvalité, säger Monica Selling.

Biodlarna har haft en stark ökning av medlemmar de senaste åren och är nu uppe i över 16 000 medlemmar.

-Regeringen bör parallellt med arbetet med den nya bihälsolagen också arbeta fram en ny skälig ekonomisk ersättningsnivå till den biodlare som drabbas, säger Monica Selling.

 

Läs mer om regeringens beslut att öka stödet till nationella programmet här.

Läs mer om nationella programmet för biodlingssektorn (NPB) på Jordbruksverkets hemsida här.