Regeringen reviderar sin plan för växtskyddsmedel

2019-04-12

Regeringen meddelar på sin hemsida att de ska revidera sin handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel.


Regeringen har idag beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Det övergripande målet i den svenska handlingsplanen är att riskerna för människa och miljö från användning av växtskyddsmedel ska minska. Nytt för denna handlingsplan är ett mål för att skydda pollinerande insekter.

– Mycket glädjande! Ett beslut i absolut rätt riktning. Nu gäller det för berörda myndigheter och organisationer att verkligen leva upp till intentionerna i beslutet, säger Biodlarnas ordförande Monica Selling.

På regeringens hemsida kan man läsa att den reviderade planen innehåller sex mål, varav ett är nytt. Det nya målet lyder: ”Användningen av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska anpassas så att riskerna minimeras”. Syftet är att särskilt sätta fokus på pollinerande insekter.

Läs mer på regeringens hemsida: