Robotinsekt ett steg mot artificiell pollinering av växter

2021-03-15

Forskare vid Southern University of California har gjort ett genombrott med den lilla roboten ”RoBeetle” som via metanol driver ett muskelsystem. Den kan krypa, klättra och bära last i två timmar. Målet är mikrorobotar som i framtiden kan användas till bland annat artificiell pollinering. Vägen dit är lång.

De kaliforniska forskarna har arbetat i sex år med att utveckla RoBeetle. De har använt en riktig skalbagge – ”tiger beetle” – som förebild.  Tiger beetle finns inom skalbaggefamiljen jordlöpare och väger 50 milligram.  Robeetle väger lite till, 88 milligram, och är 15 millimeter lång. Den kan bära 2,6 gånger sin egen vikt. Miniroboten drivs av flytande metanol som är tio gånger så energirikt som batterier vid samma massa.

”Detta är en av de lättaste och minsta självgående robotar som någonsin har uppfunnits”, berättade en av uppfinnarna Xiufen Yang för nyhetsbyrån AFP. Han poängterade också hur viktigt det var att få roboten att bli insektslik.

RoBeetles ”muskler” är tillverkade av trådar, av en nickeltitan-legering mer känt som Nitinol. Legeringen drar ihop sig istället för expanderar när den utsätts för värme. Rörelsen sätts igång av en katalysator. I det här fallet handlar det om platina strödd på Nitinol-legeringen. Förångningen gör att ”musklernas” dras samman och sammandragningen stoppas av att ventiler i roboten stänger av mer energitillförsel. Då kallnar och expanderar Nitinoltrådarna, vilket öppnar för mer förångning och RoBeetle kan ta ytterligare steg framåt.

RoBeetle är ett vetenskapligt genombrott. Det beror på att den inte använder batteridrift. Däremot är den än så länge begränsad i sitt rörelsemönster. Den kan bara gå framåt på olika ytor som glas, papper. Den klarar också lutande plan, fast användningsmöjligheterna är än så länge inte stora.

I framtiden ser forskarna att minirobotar har många användningsområden. Det kan handla om att inspektera och hjälpa till vid räddningsaktioner efter naturkatastrofer eller utföra inspektioner dit människor inte kan ta sig på grund av halten av giftiga gaser eller giftigt material.

Forskarna ser också att mikrorobotar skulle kunna användas för artificiell pollinering eller miljöövervakning.

Ska mikrorobotar ersätta bin och andra pollinerare behöver de kunna flyga.

Här är en film där ni får veta mer om RoBeetle.

Text: Ann Sofie Fredriksson