Säker utbildning

2020-10-26

Skånedistriktet arrangerade en utbildningsdag i höstas utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner.  

I vackra Fulltofta, mellan Höör och Hörby i Skåne, samarbetade styrelsen i Skånedistriktet och Ringsjöortens biodlarförening under utbildningsdagen.

På förmiddagen möttes 40 biodlare, erfarna och nybörjare. De delades in i mindre grupper.  På två olika platser,  hölls det föredrag och samtal för grupperna , 30 minuter på varje station.
De olika stationera var : invintring med bifoder, varroabehandling, vaxhanteringen och bibrödskördaren.

Läs mer om utbildningsdagen i Bitidningens november-nummer.

NILS REPPEN,
Text och foto