Skövdeforskare undersökte viktminskning hos honungsbin under vintern

2021-10-28

På Högskolan i Skövde pågår flera forskningsstudier med bin i fokus. Bin är en viktig del av naturen och de är nödvändiga för människans …

/2020 var exceptionellt mild, säger Niclas Norrström.

Även om bisamhällena från början var väldigt snarlika i antal individer och storlek
Hämtat från: Skövdeforskare undersökte viktminskning hos honungsbin under vintern