Stort bidrag till forskning om bisamhällen som är resistenta mot varrokvalstret

2020-09-03

Tack vare ett stort europeiskt forskningsbidrag får Barabara Locke Grandér på SLU chansen att ta reda på varför vissa bisamhällen, bland …

lika vältajmad.
Gotlandspopulationen klarar av höga virusnivåer – gäller det bisamhällena i Avignon och Oslo också? Beror det på …
Hämtat från: Stort bidrag till forskning om bisamhällen som är resistenta mot varrokvalstret