Svar om amerikansk yngelröta i Mjällby dröjer till våren

2022-10-11

– I dagsläge är kliniska symptom på amerikansk yngelröta i Sölvesborgs kommun konstaterat i 2 bigårdar och i 3 bisamhällen. De bisamhällena är förintade, berättar bitillsynssamordnaren Tatjana Blidovic för Blekinge Läns Tidning.

I området görs nu en stor smittutredning och biprov har skickas till SLU för analys. De bigårdar som får positivt provsvar från SLU ska besiktigas av en Bitillsynningsman till våren när yngel finns i kupan.

Hela artikeln kan du som är prenumerant läsa här.