Sverige behöver fler drottningar

2020-05-19

Sverige behöver fler drottningodlare som kan avla drottningar med goda egenskaper. På självaste Världsbidagen 20 maj startar vi vår första webbkurs för de som vill lära sig mer om drottningodling och biavel.

Biodlarnas kommitté för biavel påbörjade en inventering av intresset för avel av drottningar 2019. I början av 2020 hade ett trettiotal biodlare anmält intresse och under våren har ytterligare intresserade tillkommit.

De som anmält sig var spridda över hela landet och vår förhoppning var att det nog skulle gå att resa, i alla fall inom ett distrikt och kanske längre. Vi såg också att ett seminarium eller webbinar skulle kunna vara ett bra komplement. Utmaningen i februari var att hitta kursledare och att göra en kursplan och kursmaterial som sträckte sig från grundläggande kunskaper i drottningodling till mer avancerad utbildning om biavel och inseminering.

Så hände det ofattbara. Som gjorde det omöjligt att göra som vi brukar när vi vill lära mer, ordna kurser, åka på seminarier, träffas i bigårdarna och att göra det genom att träffas.

Odla drottningar gör man i maj-juni, det går inte att praktisera på hösten eller vintern. Så varför vänta till nästa sommar med att lära mer? Så resonerade vi i Biodlarnas kommitté för biavel.

I mitt kontorsjobb har jag under många år använt videokonferens för att möta kollegor på andra orter. Under senare år har det fullkomligt exploderat med alternativa lösningar, så att träffas online är numera vardag för många.

Att gå från fysiska biodlarkurser till att träffas online är däremot inte självklart. Om alternativet är ingenting, är online i alla fall någonting.

Efter några efterlysningar bland oss biodlare fick jag kontakt med Per Thunman. En erfaren biodlare, drottningodlare och kursledare. Per hade nyligen genomfört en föreläsning online för sitt distrikt – Stockholmsdistriktet och var inte främmande för att testa även ett mer kursliknande format.

En kursidé där deltagare från hela landet kan delta, där avstånd eller smittrisk inte är ett hinder började ta form. Jag kontaktade Studieförbundet Vuxenskolan som har stöttat oss med en lämplig teknisk lösning. Per och jag har träffats online ett par gånger för att sätta in oss in i tekniken.

Per är föreläsaren som berättar, visar bilder och filmer från olika moment i drottningodlingen och svarar på frågor. Min roll är att organisera det hela och se till att deltagarna kommer in i vårt mötesrum, får svar på sina frågor och får den support som behövs för att allt ska fungera.

Det blir tre träffar med drygt trettio deltagare från Luleå till Hässleholm med start på självaste Världsbidagen den 20 maj. Detta är ett första försök till en webb-baserad kurs i biavel och vi hoppas att vi kan erbjuda ytterligare kurser framöver.

Per och jag har aldrig träffats tidigare, har aldrig jobbat tillsammans, har begränsad erfarenhet av det mötesprogram vi valt, men väljer ändå att genomföra en kurs med öppet sinne och mottot man lär så länge man lever.

Ann Elgemark,
ledamot Biodlarna och sammankallande för kommittén för biavel