Nummer 12 | 2023

Ur decembernumret:

Råd för mer samverkan, Året i bigården: refletion över ett år, Samtal om bitillsyn, Bihälsa: ny sektion i arbete, SLU: öppet hus i bicentrum.

Tidningen kan bara läsas av medlemmar i Biodlarnas Riksförbund. Är du medlem kan du logga in här.