Nummer 7-8 2022

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i bigården | Biodlarnas arbete i världen | Bihälsa: Mät varroa! | Teknik: Ingen IT-rädsla | Ligustica-odlaren

Tidningen kan bara läsas av medlemmar i Biodlarnas Riksförbund. Är du medlem kan du logga in här.