Tre av Malmös idrottsanläggningar får utrymmen för bikupor

2019-07-01

Tack vare ett samarbete mellan Fritidsförvaltningen och Malmöortens biodlareförening kommer 4-6 bikupor snart att kunna placeras ut på…

kommer att utvärderas löpande och ambitionen är att fler anläggningar ska få bisamhällen.
– Vi gör detta för att vi vill bidra till att
Hämtat från: Tre av Malmös idrottsanläggningar får utrymmen för bikupor