Tusen blommande fotbollsplaner ska locka tillbaka bina

2021-06-28

2019 startade han ”Hela Österlen blommar”. Detta efter att under en längre tid ha sett ett ökande behov av insatser för att gynna den biologiska mångfalden på jordbruksmarkerna i hemtrakterna.

– Alla lantbrukare vet hur beroende vi är av insekter för våra odlingar. Detta är en väldigt billig investering för naturen och framtiden, säger växtodlaren Kaj Ovesson på Österlen i en intervju i Dagens Nyheter.

Läs artikeln i Dagens Nyheter här: