Unik studie: ännu inga tecken på att odlade humlor hotar vilda

2020-08-19

Både vilda och odlade humlor har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen genom att de pollinerar viktiga grödor som tomater, …

, så Jordbruksverket föreslår att det nationella referenslaboratoriet för bihälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet får medel till…
Hämtat från: Unik studie: ännu inga tecken på att odlade humlor hotar vilda