Uppdatering: angående nya regler gällande producentansvar för förpackningar

2024-05-29

Biodlarna fortsätter att ha kontakt med Naturvårdsverket och NPA angående regler för medlemmar som förpackar egen honung. En utredning har påbörjats kring vad som definieras som en ”obearbetad” produkt och vad ”yrkesmässigt” innebär för mindre verksamheter.

Naturvårdsverket har nu meddelat att utredningen tillfälligt pausats på grund av resursbrist, och de kan inte säga när den återupptas. Vi måste därför avvakta deras svar, men informerar så snart vi har mer information.