Uppmaning: anmäl bikupor till länsstyrelsen för att bidra till smittspårningen

2022-06-30

Amerikansk yngelröta har hittats i flera bikupor i Malmöområdet.

I ett reportage i P4 Malmöhus uppmanar Leo De Geer ledamot i Biodlarnas styrelse alla som inte redan anmält uppställningsplats för sina bikupor till Länsstyrelsen att göra det. Något som är viktigt för att underlätta smittspårningen.

Hela reportaget från p4 Malmöhus finns att lyssna på här.

Anmälan om uppställningsplats görs via hemsidan hos Länsstyrelsen i ditt län eller via denna blankett från Jordbruksverket.