Utbildningsfilm – Året i bigården

Utbildningsfilmen är framtagen av Sveriges Biodlares Riksförbund under 2020-2021. Filmen är uppbyggd på 12 avsnitt där vi tar upp viktiga moment som sker i bigården under ett år. Utöver det går vi även igenom lite grundläggande utrustning.

01 Sätt igång med biodling | Året i bigården –
Presentation av kupmaterial, verktyg och skyddsutrustning.

02 Första utökningen | Året i bigården
Första utökningen. Vi tillsätter en kuplåda för att ge plats för drottningen att lägga ägg och låta samhället växa sig starkt. Vi tillsätter även en drönarram.

03 Andra utökningen | Året i bigården
 Andra utökningen. Vi kollar hur utvecklingen har varit sedan första utökningen. Vi tillsätter en skattlåda och lägger spärrgaller mellan yngelrum och skattlåda.

04 Tredje utökningen | året i bigården
Tredje utökningen. Samhället har vuxit sig starkt. Dags att skatta en skattlåda. Vi gör och förklarar vad yngeluppflyttning är.

05 Avläggare (steg 1) | Året i bigården
Vi förklarar vad en avläggare är och skapar även en sådan.

06 Avläggare (Steg 2) | Året i biågrden
Vi kollar avläggaren från förra avsnittet för att se om det har kläckts någon drottning och förklarar vad en drottningfälla är.

07 Tillsätta drottningen | Året i bigården
Vi tillsätter en parad drottning till samhället.

08 Skattning | Året i bigården
Skattning av honung.

09 Slungning | Året i bigården
Vi slungar den skattade lådan.

10 Myrsyra | Året i bigården
Myrsyrabehandling, en åtgärd för att hålla nere varroatrycket.

11 Vinterfoder | Året i bigården
Vi förser samhället med vinterfoder i form av bifor.

12 Oxalsyra | Året i bigården
Oxalsyrabehandling. Ytterligare en åtgärd för att hålla nere varroatrycket