Utbildningssammankomster och andra möten inom föreningar, distrikt och förbundsnivå, med anledning av Corona-läget.

2020-03-19

Förbundet får en del frågor/funderingar hur man skall förhålla sig till den verksamhet som ligger framför oss och är planerad. Som alla vet är det oerhört svårt att svara på denna typ av frågor och så länge det inte finns tvingande beslut från våra beslutande myndigheter måste varje organisationsdel hantera detta själva. Våra tankar från centralt håll är enligt följande:

  • Följ råden från våra myndigheter och tillämpa rekommenderade försiktighetsåtgärder.
  • Inställda möten kan med fördel flyttas längre fram och genomföras när läget har stabiliserats.
  • Kurser och utbildningar kan möjligen genomföras utomhus eller givetvis när smittskyddsläget har förbättrats, under säsongen. Upplys deltagare om att utbildningar, som ställs in, kommer att genomföras längre fram, kanske under sommaren eller under tidig höst, under förutsättning att rekommendationerna stödjer detta. Se möjligheter i att läget kan förbättras och att mycket av det som vi idag ställer in, vid en gynnsam utveckling, förhoppningsvis kan genomföras under året.
  • Den vanliga biodlingsverksamheten kan trots allt genomföras, då utförandet inte bygger på kontakter med andra personer. Här är vi lyckligt lottade!