Utbrott av smittsam dödlig bisjukdom i Hummelsta

2019-05-07

Ett utbrott av amerikansk yngelröta har upptäckts på en bigård en mil väster om Hummelsta i Enköpings kommun. Smittorisken är hög och nu…

Amerikansk yngelröta orsakas av en sporbildande bakterie som hämmar nyrekryteringen av bin – vilket innebär att ett drabbat bisamhälle
Hämtat från: Utbrott av smittsam dödlig bisjukdom i Hummelsta