”-Vi fick så mycket honung att allt var betalt första året”

2021-04-16

Gunnar berättar att biodling trots uppstartskostnader kan visa sig kostnadseffektivt om det sköts på rätt sätt.

Lyssna på radioinslaget här: