Vi installerar ett digitalt bisamhälle

2020-06-11

Nu har den digitala bikupan levererats och ska installeras vid Biodlarnas kansli i Skänninge.
-Vi vill bidra till forskningen och underlätta skötseln av bin, säger Mikael Ekström, biodlare och digitaliseringsrådgivare.

För att bidra till forskningen kring bin har Mikael Ekström skapat en digitaliserad bikupa med sensordata som skickas till en molntjänst.

Bikupan som placeras i trädgården intill Biodlarnas kontor i Skänninge blir utrustad med olika typer av sensorer.

– Den digitala lösningen gör att vi samlar in relevant data och lär känna bisamhällena ännu bättre. Vi kan exempelvis estimera hur många bin som befinner sig i kupan, mäta hur livskraftigt samhället är och hur mycket honung som dras in, berättar Mikael Ekström, som är den som fick idén till att installera olika former av sensorer i bikupor.

-Först ut med digital bikupa var HSB Living lab i Göteborg, och nu är det Biodlarna och Skänninges tur, säger Lennart Johansson, utbildningsansvarig för Biodlarna.