VSH-bin i Sverige

VSH-projektet nu är inne på sitt sjätte, och sista, år.

Projektets ansökan syftar dels till att utvärdera testresultaten från det femte och sista året i projektet då ett stort antal bidrottningar ska paras på isolerad parningsplats i ett försök att föra selekterade resistensegenskaper vidare.

Efter utvärdering finns det även ett behov av att säkra det potentiellt värdefulla avelsmaterialet från projektet och tillse att en organisation för att driva avelsprogrammet etableras och att de upprättade internationella kontakterna som projektet fått bibehålls.