Ytterligare 11,9 miljoner för att rädda vilda pollinatörer

2021-05-02

Fortsatt satsning på åtgärder för vilda pollinatörer. Naturvårdsverket satsar år 2021 ytterligare 11,9 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin.

Sandbädd för vilda bin. Foto: Mia Karlsvärd

I ett pressmeddelande från Naturvårdsverket meddelar de att det kommer ske en förstärkning av länsstyrelsernas arbete, inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP), med vilda pollinatörer och riktade åtgärder.

Av Sveriges drygt 300 arter av humlor och bin är en tredjedel hotade. De behöver bli fler för att kunna bidra till pollineringen. Idag är det brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon, blomrika miljöer där de kan få mat och ett landskap där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra.

Naturvårdsverket har beslutat att fördela ytterligare medel till fortsatta projekt med åtgärder för hotade vildbin. Tanken är att bygga vidare på projekt som startade förra året och på områden som fortfarande har förutsättningar för att skapa fungerande livsmiljöer för en mångfald av vilda pollinerare.

De län som kommer att få bidrag för fortsatta och utökade insatser är:

  • Blekinge
  • Gotland
  • Halland
  • Jönköping (ny 2021)
  • Kalmar
  • Skåne
  • Västra Götaland
  • Östergötland

Läs mer här: