Länkar

Biodlingsorganisationer i Sverige (där det finns sidor att länka till)
Biodlingsföretagarna
Föreningen Svensk Buckfastavel
Ligusticagruppen
Svenska Carnica Gruppen följ dem på bloggen här
NordBi
Svenska Bin

Honungsförädlare
Svensk Honungsförädling
Svensk Landskapshonung

Biodlarorganisationer i Norden
Norges Birøkterlag
Danmarks Biavlerforening
Finlands Biodlareförbund
Formaður Býflugnaræktendafélags Íslands

Biodlarorganisationer i övriga världen
Apimondia
IBRA
EPBA (Europeiska yrkesbiodlarförbundet)

Bihälsa mm
COLOSS
Bee Informed Partnership
Efsa4Bees
Bee Base
eXtension –

Läs mer här