Länkar

Biodlingsorganisationer i Sverige (där det finns sidor att länka till)
Biodlingsföretagarna
Carnicagruppen
Föreningen Svensk Buckfastavel
Ligusticagruppen
NordBi
Svenska Bin

Honungsförädlare
Svensk Honungsförädling
Svensk Landskapshonung

Biodlarorganisationer i Norden
Norges Birøkterlag
Danmarks Biavlerforening
Finlands Biodlareförbund
Formaður Býflugnaræktendafélags Íslands

Biodlarorganisationer i övriga världen
Apimondia
EPBA (Europeiska yrkesbiodlarförbundet)

Bihälsa mm
COLOSS
Bee Informed Partnership
Efsa4Bees
Bee Base
VSH-bin

Myndigheter
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Kemikalieinspektionen
Naturvårdsverket
Sveriges Lantbruksuniversitet,

Läs mer här

Info

Samlade länkar från Bitidningens marsnummer

Länkar från sidan Aktuellt för föreningar & distrikt 

Instruktion för registrering av förtroendeval i medlemssystemet: https://www.biodlarna.se/registrera-och-avsluta-uppdrag/

Manuell valrapport för registrering av förtroendeval: https://www.biodlarna.se/medlemsservice/infor-distriktens-arsmote/

Registera din e-postadress i medlemssystemet,

Läs mer här

Riksförbundsmötet 2023

Du måste logga in för att se denna sida
Logga in

Inloggningen sker med den e-post du har registrerad i medlemssystemet eller med mobilt BankID.

Har du ingen e-post registrerad eller har du inte möjlighet att använda mobilt BankID?

Läs mer här

Inför föreningarnas årsmöte 2021

Du måste logga in för att se denna sida
Logga in

Inloggningen sker med den e-post du har registrerad i medlemssystemet eller med mobilt BankID.

Har du ingen e-post registrerad eller har du inte möjlighet att använda mobilt BankID?

Läs mer här