Länkar

Biodlingsorganisationer i Sverige (där det finns sidor att länka till)
Biodlingsföretagarna
Föreningen Svensk Buckfastavel
Ligusticagruppen
Svenska Carnica Gruppen följ dem på bloggen här
NordBi
Svenska Bin

Honungsförädlare
Svensk Honungsförädling
Svensk Landskapshonung

Biodlarorganisationer i Norden
Norges Birøkterlag
Danmarks Biavlerforening
Finlands Biodlareförbund
Formaður Býflugnaræktendafélags Íslands

Biodlarorganisationer i övriga världen
Apimondia
IBRA
EPBA (Europeiska yrkesbiodlarförbundet)

Bihälsa mm
COLOSS
Bee Informed Partnership
Efsa4Bees
Bee Base
eXtension –

Läs mer här

Avsnitt 4

Detta avsnitt handlar om pollinering.
Vad är pollen och hur går pollineringen till? Åslög Dahl från Göteborgs universitet förklarar. Hon påpekar att pollenkornet inte är att likställa med manliga könscellen,

Läs mer här