Säkerhetsdatablad

Ättiksyra mot nosema, på vinterförvarat vax (75%ig  ättikssyra)

Kaustiksoda mot amerikansk yngelröta, kuptvätt med 5%ig syra ,där man inte kan flamma

Myrsyra Säkerhetsdatablad mot varroa ,60%ig 3ml vid 15-25 grader ute temp,

Läs mer här

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet.
KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet.

Läs mer här

Behandling med oxalsyra

Behandling med oxalsyra när bisamhällena är infodrade och yngelfria innebär en övervintring med mycket få kvalster och en låg kvalstermängd vid början av nästa säsong. Oxalsyra upplöst i en sockerlösning som droppas direkt på bina i kakgatorna är en effektiv,

Läs mer här

Behandling med myrsyra

Myrsyraångor dödar kvalster både på de vuxna bina och till viss del i de täckta yngelcellerna. Behandling med myrsyra kan därför utföras med god effekt även under perioden med yngel i samhället.

Läs mer här