Anmälan riksförbundsmötet 2023

 

Sista anmälningsdag har passerat. Vid frågor, kontakta maj-britt.jarnvall@biodlarna.se.

Riksförbundsmötet hålls på Sunlight Hotell i Nyköping 22-23 april 2023.

Anmälan görs via formulären nedan. Observera att det är olika anmälningsformulär beroende på vilken roll du har på riksförbundsmötet, det är viktigt att du anmäler dig via rätt formulär.

Mötet börjar med lunch kl 12.00 på lördagen och avslutas med lunch kl 12.00 på söndagen.

Sista anmälningsdagen är den 31 mars 2023. Anmälan efter detta datum är ej möjligt.

Anmälningsformulär för ombud, förbundsstyrelseledamöter (gäller även de som föreslagits – nyval), valberedning, revisorer, personal och presidium

Detta formulär gäller dig som anmäler dig i egenskap av någon av rollerna ovan.
https://www.biodlarna.se/anmalningsformular-for-deltagare/

Anmälningsformulär för medföljande

Detta formulär är till för dig som inte är inbjuden men vill närvara tillsammans med någon som är inbjuden under mötet.
https://www.biodlarna.se/anmalningsformular-for-medfoljande/

Anmälningsformulär för ordförande i avelsförening

Detta formulär är till för ordföranden i någon av avelsföreningarna.
https://www.biodlarna.se/anmalningsformular-for-ordforande-i-avelsforening/