Biodlarnas etikett – en kvalitetsmärkning

2021-01-15

 

-Vår honungsbedömning har lång tradition och är till för att skapa trovärdighet hos konsumenten, säger Monica Selling, ordförande i Biodlarna.

Sedan 1911 har Biodlarnas välkända etikett varit ett kvalitetsmärke för svensk honung. För att få använda Biodlarnas etikett måste medlemmen få sin honung godkänd genom en så kallad honungsbedömning.

De lokala föreningarna använder bedömningen för att säkerställa att honungen som konsumenten köper är av god kvalité. Kommittén bedömer smak, lukt och konsistens.

–Det viktiga är att få fram att en honung kan variera i alla egenskaper beroende på växtplats, säsong och dragväxter. Det gör att vi kan få ett brett spektrum av honungar i både smak och nyans, säger Monica Selling ordförande i Biodlarna.

Biodlarnas mål är att lyfta fram det lokala och det unika med en småskaligt hanterad honung.

-I Sverige har vi som organisation länge förordat en tydligare märkning både av inhemsk honung och av importerad honung från länder inom och utanför Europa. Dessvärre har Livsmedelsverket i Sverige ansett att detta inte behövs, berättar Monica Selling.

Eftersom situationen på honungsmarknaden i världen blir alltmer kaotisk, där tillgången minskar och efterfrågan ökar, krävs ett flertal åtgärder för att säkra såväl kvalitet som tillgång. En eu gemensam märkning är ett sätt. Att upplysa konsumenterna om hur och var man handlar äkta honung är ett annat. Att alltid tveka inför billig honung ett tredje.

Vilka drabbas av detta?
-Först och främst du som konsument. Som tror att du köper äkta svensk honung eller i värsta fall importerad honung när det egentligen är sirap i flaskan eller burken. De som drabbas är naturligtvis konsumenterna men också alla seriösa biodlare som är våra medlemmar säger Monica Selling. Det är denna utveckling vi idag ser i många europeiska länder. Biodlare som inte kan konkurrera med den billiga honungen. Äkta honung kräver mycket och kvalificerat arbete av både bin och biodlare innan den hamnar på hyllorna.

Läs mer om Biodlarnas etiketter här: