Beställning av etiketter

Sedan 1911 har Biodlarnas välkända etikett varit ett kvalitetsmärke för svensk honung. Under årens lopp har etiketten justerats i vissa detaljer, bl.a. när den 1920 övergick i Biodlarnas ägo i samband med att Svenska Biodlareföreningen och Sveriges Allmänna biodlareförbund gick samman i en organisation.

Beställ dina etiketter via detta formulär

Du måste dock ha genomgått honungsbedömning innevarande eller föregående år och bedömningstillfället gäller för det år  honungen skördades. Din förening måste ha skickat in ett påskrivet honungsbedömningsprotokoll för registrering hos Biodlarna. Du ska inte skicka in ditt eget honungsbedömningskort.

Leveranstiden är normalt ca 14 dagar från beställningsdag till leveransdag. Önskas snabbare leverans, kontakta oss så kan vi ordna en expressleverans till en tilläggskostnad.

Observera att locksäkring följer med per automatik vid beställning av den raka glasburksetiketten. Den locketikett man kan beställa med tryckt namn och medlemsnummer ska INTE användas tillsammans med Biodlarnas burketikett, utan är tänkt att att användas tillsammans med egendesignad etikett.

Tänk på att det är den text du skriver i formuläret som exakt kommer att tryckas på etiketten. Leveransen skickas till det namn och den adress som står noterad för medlemskapet.

För att garantin på 1 år ska gälla behöver lagringsbetingelserna vara att etiketterna förvaras i en temperatur mellan 20-25 grader samt i en luftfuktighet på 40-50% RH. Kontrollera gärna att lagringsutrymmet följer dessa betingelser.

Klicka här för att se hur våra etiketter ser ut och hur du får använda dem

Prislista