Biodlingens Vänner – vår gåvofond

2022-06-15

Biodlingens Vänner är en intern fond inom Biodlarna med syfte att stimulera och stödja utvecklingen av svensk biodling.

Medel ur fonden ska kunna utgå för att främja biodlingen genom forskning och utvecklingsverksamhet. Medel ska kunna betalas ur fonden för lokal, regional och central verksamhet.

Mer att läsa om Biodlingens vänner hittar du här.

På denna sida kan du läsa mer om hur du söker pengar från Biodlingens vänner.

En av föreningarna som sökt och fått pengar för ett utvecklingsprojekt är Mölndals Biodlarförening.
Lennart Sekander, representant för föreningens drottningsodlingssektion, berättar:

– Vi sökte pengar 2018 för att göra i ordning en parningsplats för drottningodling. Vi arbetar med Buckfastbin.

– Vi sökte hjälp med kostnaden för beredning av mark i trakten av Hällesåker. Det är skogsmark som ägs av en medlem och den är lämplig för drottningodling, eftersom den är omgärdad av vatten.

– Nu behövde vi en yta i skogen där vi kan ställa fordon, men vi sökte även för att göra i ordning parningskupor och larvnålar till medlemmar som vill komma igång med drottningodling. Så det gjorde vi 2019–2020.

Lennart fortsätter:
– För oss blev fondpengarna ett avstamp för utveckling som omfattade hela föreningen. Vi har fortsatt det här arbetet och även sökt pengar från Jordbruksverket.

Han berättar att föreningen ska ha föreningsarbetsdag kommande helg. Och samma dag som vi pratar är det föredrag och workshop om drottningtillsättning på kvällen. När Lennart själv gick med i föreningen för sju år sedan hade den 48 medlemmar. Nu är de nära hundra.