Med lättade restriktioner kan Biodlarnas kursverksamhet komma igång

2021-06-30

Äntligen kan kursverksamheten i Biodlarnas lokalföreningar och distrikt ta fart igen!
-Utbildning är A och O för att lyckas med sin biodling, säger Björn Dahlbäck, ordförande Sveriges Biodlares Riksförbund.

Sveriges Biodlares Riksförbund har över 250 lokala föreningar och sammanlagt 25 distrikt i förbundet.

Läs mer här

Lokal honung till midsommar – det beror på var i landet du bor

2021-06-15

Äntligen har honungsbina påbörjat sitt idoga arbete att producera honung.

Vid en rundringning till medlemmar och förtroendevalda i Biodlarna kan det konstateras att Sverige är ett avlångt land med flera zoner och att den kalla våren påverkar tillgången av nyslungad honung till midsommar.

Läs mer här

Krav på rimlig ersättning till drabbade biodlare

2021-04-21

-Vi uppmanar regeringen att skyndsamt fatta ett beslut om en rimlig ersättning för Sveriges biodlare vid förintande av bisamhälle, säger Björn Dahlbäck, ny förbundsordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.
Idag, onsdag överlämnar Sveriges Biodlares Riksförbund en skrivelse till Näringsdepartementet om justering av ersättningen för uppeldade bisamhällen.

Läs mer här

Regeringen ger extra stöd till biodlingssektorn

2021-03-16

– När höjs ersättningen för bisamhällen som måste dödas på grund av sjukdom? Undrar Biodlarna.

Regeringen har beslutat att öka budgeten för det nationella programmet för biodlingssektorn för åren 2021 och 2022.

Läs mer här

Biodlarnas etikett – en kvalitetsmärkning

2021-01-15

 

-Vår honungsbedömning har lång tradition och är till för att skapa trovärdighet hos konsumenten, säger Monica Selling, ordförande i Biodlarna.

Sedan 1911 har Biodlarnas välkända etikett varit ett kvalitetsmärke för svensk honung.

Läs mer här