Försäkring mot amerikansk yngelröta

2021-05-22

Förbundet har uppmärksammat näringsdepartementet om att nuvarande ersättning som infördes på 70-talet är både otidsenlig och otillräcklig, samt att den helt behöver förändras.

När detta eventuellt kommer att ske och till vilka ersättningsnivåer vet vi inte i dagsläget. Vi vill därför informera om att du som biodlare har möjlighet att teckna en enskild försäkring mot amerikansk yngelröta hos Water Circles. Vilka ställningstaganden man gör när det gäller försäkringar är upp till var och en, precis som när det gäller alla andra försäkringar.

Förbundet vill bara flagga upp att möjligheterna finns, precis som det gjorde när Agria var försäkringsgivare för några år sedan. Försäkringen behöver inte vara tecknad före första mars, men däremot måste den vara tecknad en månad innan ett eventuellt utbrott av sjukdomen för att man skall kunna få ut någon ersättning. Fr.o.m. juni dubblar dessutom WaterCircles ersättningen om du drabbas av amerikansk yngelröta.

Drabbas dina bin måste hela bisamhället förintas och som ägare är man enligt lag skyldig att se till att sjukdomen inte sprids.

WaterCircles har ett brett utbud av försäkringar, för bl.a. bil, villa, hem, fritidshus och olycksfall. Som försäkringsbolag har de sedan starten 2010 tagit ett aktivt ansvar för miljön. De erbjuder försäkringar med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval och är dessutom ISO 14001 miljöcertifierade. Deras förhoppning är att sprida ytterligare ringar på vattnet i miljöfrågan genom att påverka såväl företag som konsumenter att ta sitt ansvar inom detta viktiga område.

Mer information om WaterCircles finns på biodlarna.se eller watercircles.se.

Tfn till WaterCircles kundservice: 010-490 09 99.