Försäkring för amerikansk yngelröta

Som biodlare har du möjlighet att teckna försäkring hos WaterCircles mot amerikansk yngelröta som är en smittsam bisjukdom som kan drabba bisamhällen.

Sjukdomen orsakas av en sporbildande bakterie som kan överleva under ogynnsamma förhållanden och är mycket motståndskraftig mot värme, kyla och desinfektionsmedel. Om du tecknar försäkring mot amerikansk yngelröta får du ersättning om du drabbas och ditt bisamhälle måste förintas. Som ägare är man enligt lag skyldig att se till att sjukdomen inte sprids.

WaterCircles är det miljösmarta försäkringsbolaget som erbjuder försäkringar med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Dessutom är de miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Sedan juni 2021 har WaterCircles höjt ersättningen per drabbat bisamhälle från 2500 kr till 5000 kr, utan att premiebeloppet höjts.

Klicka här för mer information om WaterCircles försäkring mot amerikansk yngelröta.

Här kan du räkna ut pris och teckna försäkring för amerikansk yngelröta.

WaterCircles kundservice når du på telefon 010-4900-999