Drottningodling och biavel

Förbundsstyrelsen utser kommitténs ledamöter.

Hur arbetar kommittén
Information och kunskap behöver nå ut i hela landet och till alla biodlare. Därför har Biodlarnas distrikt och många föreningar särskilda avelssamordnare. Kommittén har kontinuerlig kontakt med distriktens samordnare och en fysisk träff minst en gång varje år. Vi jobbar för att smörja kommunikationsvägarna och utveckla kontakterna med hela landet.

Vad gör kommittén
Ansvarar för projekt, information, utbildning och materialframställning inom vårt område.
Arbetar för att biodlare ska få tillgång till och själva kunna odla drottningar som ger friska, lättskötta bin som ger bra skörd.

Samverkar med landets fyra avelsföreningar Buckfast, Carnica, Ligustica, Nordiska biet. Information om de olika bina finns här. Svenskt avelsarbete drivs av dessa avelsföreningar och av enskilda biodlare.

Vad har kommittén gjort senaste tiden
En grundläggande webbutbildning i drottningodling producerades 2021, Drottningodling steg 1, och nästa steg påbörjas 2022.

Sammankallande:

Ann Elgemark
ann.elgemark@biodlarna.se
0706-01 88 70

Ledamöter:

Vivianne Boman
vivianne.boman@biodlarna.se
073-215 17 01

Pontus Lundh
pontus.lundh@biodlarna.se
070-995 95 56

Marcus Halse
mrhalse@hotmail.com
073-596 07 62

Har du frågor är du självklart välkommen att höra av dig till någon av oss i kommittén.