Kommittén för drottningodling och biavel

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén.

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta en kontakt på telefon.

Sammankallande:

Ann Elgemark
ann.elgemark@biodlarna.se
0706-01 88 70

Ledamöter:

Vivianne Boman
vivianne.boman@biodlarna.se
073-215 17 01

Pontus Lundh
070-995 95 56
pontus.lundh@biodlarna.se

Marcus Halse
mrhalse@hotmail.com
073-596 07 62


Kommittén arbetar för att biodlare ska få tillgång till och själva kunna odla drottningar som ger friska och lättskötta bin som ger bra skörd.

Drottningodling och biavel är en viktig del av biodlingen. Information och kunskap behöver nå ut i hela landet och till alla biodlare. Därför har Biodlarnas distrikt särskilda avelssamordnare och många föreningar har motsvarande funktion. Kommitténs ambition är att ha kontinuerlig kontakt med distriktens samordnare och samla dem minst en gång varje år.

Kommittén utvecklar utbildningsmaterial och stimulerar informations- och kursverksamhet. Målbilden är att varje biodlarförening bedriver drottningodling.

Vi samverkar med landets avelsföreningar. Avelsarbetet i landet drivs av de fyra avelsföreningarna, Buckfast, Carnica, Ligustica, Nordiska biet och av enskilda biodlare.

Projekt 2020-2022

•    VSH-bin i Sverige

•    Drift/underhåll och uppstart av parningsstationer och parningsplatser.

•    Utbildning inom drottningodling och biavel.

Utbildning

Drottningodling steg 1