Kommittén för drottningodling och biavel

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén.

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta en kontakt på telefon.

Sammankallande:

Ann Elgemark
ann.elgemark@biodlarna.se
0706-01 88 70

Ledamöter:

Vivianne Boman
vivianne.boman@biodlarna.se
073-215 17 01

Pontus Lundh
070-995 95 56
pontus.lundh@biodlarna.se

Marcus Halse
mrhalse@hotmail.com
073-596 07 62

Adjungerad:
Bert Thrybom
bert@insemtech.se
070-5172285

 


Övergripande syfte:
Att samverka med landets avelsföreningar, med målet att ge medlemmarna tillgång till mer lättskötta och friskare bin samt med hjälp av bihälsokonsulenten ta del av information för att minska smittspridning och motverka varroaförekomst. Att delta aktivt i VSH-projektet (Varroa Sensitive Hygiene,  som är en egenskap hos bina, där fertila varroakvalster upptäcks och rensas ut från yngelcellen. Därmed hindras kvalstret från att reproducera sig).

Vårt mål:
Administrativt medverka till driften av parningsstationerna. Verka för att fler lokala och regionala parningsplatser upprättas. Stimulera informations- och kursverksamhet om avel och drottningodling.

Det krävs ett lagarbete för att vi skall kunna förbättra våra bistammar, vilket sker ihop med distrikt, biodlarföreningar och enskilda biodlare. En bra målsättning är att varje biodlarförening bedriver drottningodling.

Avelsarbetet i landet drivs av enskilda biodlare och av de fyra avelsföreningarna, Buckfast, Carnica, Ligustica och Nordiska biet. Respektive avelsföreningar har sina olika projekt, som är speciella för just den rasen.

Yngeluppflyttning

Drottningodling

Utbildningsfilmer – Drottningodling