Avelsarbete

I Sverige bedrivs avelsarbete med ett flertal raser och raskombinationer av det europeiska honungsbiet (Apis mellifera). Nedan presenteras kort de fyra raser, som är föremål för nationella insatser i form av resurser till arbetet inom avelsföreningarna för respektive ras.

Ligustica-biet (Apis mellifera ligustica) kom till Sverige via import från sitt ursprungsland Italien i början av förra århundradet.Under en period var ligustica-rasen det dominerande biet i landet. I dag är ca en fjärdedel av bisamhällena i Sverige ligustica-bin.

Carnica-biet (Apis mellifera carnica) har sitt geografiska ursprung på Balkanhalvön. Är därmed väl anpassat till ett klimat med stränga vintrar och korta somrar. Rasen är helt dominerande i Mellaneuropa. I vårt land finns rasen representerad främst i Svealand och Norrland.

Buckfast-biet är ursprungligen en korsning mellan det läderbruna liguriska biet och det mörka engelska biet. Buckfastbiet är ingen egentlig ras utan en s k raskombination. Broder Adam vid det engelska klostret i Buckfast Abbey är biets skapare. Buckfast-biet är idag det vanligast förekommande biet i Sverige.

Det nordiska biet (Apis mellifera mellifera) är den ursprungliga inhemska rasen i Norden. Det nordiska biet var på väg att helt försvinna från landet, när Nordbiprojektet startade 1990. Genom projektet har man lyckats bygga upp en bas av nordiska bin av god kvalité för det fortsatta bevarandearbetet.Rasen omfattar idag något tusental samhällen i Sverige.