Medlemsavgifter

Den årliga medlemsavgiften, som framgår när du registrerar ditt medlemskap, består av tre delar; avgift till förbundet, distriktet och till den lokala föreningen. Hela avgiften betalas till Biodlarnas riksförbund som sedan gör utbetalningar till respektive distrikt och föreningar.

Distrikt och lokalföreningar beslutar varje år på sina årsmöten sin del av medlemsavgiften. Förbundets del av avgiften beslutas vartannat år på Riksförbundsmötet.

Förbundets del av avgiften är för 2024 års medlemskap:
Fullbetalande medlem:                450 kr
Familjemedlem:                             40 kr (får ej Bitidningen)
Juniormedlem                              100 kr (får Bitidningen)

OBS! Till ovanstående avgifter som gäller förbundet, tillkommer den lokala avgiften för distrikt och förening i den årliga medlemsavgiften.

Då varje distrikt och lokalförening beslutar sin del av avgiften, varierar den och därför kan vi här inte uppge alla de olika medlemsavgifterna. Totalen visas när du registrerar ditt medlemskap.

Medlemsåret är kalenderåret (1/1 -31/12). Medlemskap som registreras efter 1 oktober gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år.