Medlemsavgifter

Den årliga medlemsavgiften, som framgår på fakturan, består av tre delar; avgift till förbundet, distriktet och till den lokala föreningen. Hela avgiften betalas till Biodlarnas förbund som sedan gör utbetalningar till respektive distrikt och föreningar.

Distrikt och lokalföreningar beslutar varje år på sina årsmöten sin del av medlemsavgiften. Förbundets del av avgiften beslutas vartannat år på Riksförbundsmötet.

Förbundets del av avgiften är för närvarande:
Fullbetalande medlem:                400 kr
Familjemedlem:                             40 kr (får ej Bitidningen)
Juniormedlem                              100 kr (får Bitidningen)

OBS! Till ovanstående avgifter som gäller förbundet, tillkommer den lokala avgiften för distrikt och förening i den årliga medlemsavgiften.

Då varje distrikt och lokalförening beslutar sin del av avgiften, varierar den och därför kan vi här inte uppge alla de olika medlemsavgifterna. Totalen visas på din faktura.

Om du innan du registrerar ditt medlemskap, vill veta exakt totalbelopp för just den förening som du vill vara medlem i, skicka ett mail till medlem@biodlarna.se.

Medlemsåret är kalenderåret (1/1 -31/12). Medlemskap som registreras efter 1 oktober gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år.