Medlemsvillkor

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Bitidningen och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Biodlarna sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, GDPR. Denna förordning har till uppgift att skydda din personliga integritet.

www.imy.se kan du läsa mer.

Medlemsvillkor

Dina medlemsuppgifter utgör grunden för att kunna erbjuda dig en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap, skicka Bitidningen till dig och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Genom att betala ditt medlemskap godkänner du att Biodlarna sparar dina personuppgifter och behandlar dem enligt nedanstående ändamål. Vid behandling av dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR), vilken syftar till att skydda din personliga integritet.

Mer information finns tillgänglig på imy.se.

Vilka personuppgifter som behandlas

Biodlarna samlar in uppgifter främst direkt från dig. De uppgifter vi behöver inkluderar ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalförening.

Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR, detta i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, säkerställa att du får medlemstidningen Bitidningen samt förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Vi använder även personuppgifterna som grund för medlemsstatistik och för att upprätthålla en korrekt medlems- och registervård. Eftersom du är medlem i en lokalförening kan föreningen behandla uppgifterna på samma sätt.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter kopplade till ditt medlemskap sparas i vårt medlemssystem.

Vi behandlar och sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla de ändamål som nämnts ovan.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om hur dina personuppgifter behandlas. En sådan begäran ska vara personligen undertecknad och innehålla fullständiga person- och kontaktuppgifter. Skicka begäran skriftligt till:

Sveriges Biodlares Riksförbund
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge

Vi hoppas att denna information har gett dig en förståelse för varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har några frågor angående hanteringen av dina medlemsuppgifter, vänligen mejla oss på medlem@biodlarna.se.

Byte av Lokalförening

Då det ofta blir problem vid utbetalningarna av medlemsavgifter till distrikt och föreningar när det gäller medlemmar som under året väljer att byta förening, har nu förbundsstyrelsen beslutat att:
Byte av förening får endast ske inför årsaviseringen. Information om byte ska ske till kansliet senast 30 september, då föreningarna bryter sitt medlemsår.