Medlemsvillkor

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Bitidningen och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Biodlarna sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, GDPR. Denna förordning har till uppgift att skydda din personliga integritet.

www.imy.se kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

Biodlarna hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, födelseår, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalförening.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna hjälpa dig med rådgivning, för att du ska få medlemstidningen Bitidningen och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden. Inga personuppgifter lämnas vidare till andra organisationer eller företag,

Vi använder även personuppgifterna som underlag för medlemsstatistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Eftersom du är medlem i en lokalförening kan föreningen behandla uppgifterna på samma sätt.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemssystem.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Ha koll via Mina sidor

Via webbtjänsten Min sida kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter,

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:

Sveriges Biodlares Riksförbund

Borgmästaregatan 26

596 34 Skänninge

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på medlem@biodlarna.se.

Byte av Lokalförening

Då det ofta blir problem vid utbetalningarna av medlemsavgifter till distrikt och föreningar när det gäller medlemmar som under året väljer att byta förening, har nu förbundsstyrelsen beslutat att:
Byte av förening får endast ske inför årsaviseringen. Information om byte ska ske till kansliet senast 30 september, då föreningarna bryter sitt medlemsår.