Nummer 1-2 | 2023

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i bigården: Möt Esko Wiklund | Vinterkrysset | Tidsresa på bivingar | Bihälsa: Smält om gammalt vax | Kooperativ: Gemensamt arbete

Tidningen kan bara läsas av medlemmar i Biodlarnas Riksförbund. Är du medlem kan du logga in här.