Nummer 3 2018

Den omtyckta serien Året i bigården är tillbaka och skrivs av Anders Berg. I Växjö har ett område gjorts om för att bli ett paradis för bin och i ett annat reportage får man inblick i rysk biodling i marstidningen av Bitidningen.

Tidningen kan bara läsas av medlemmar i Biodlarnas Riksförbund. Är du medlem kan du logga in här.