Nummer 3 2019

I mars-numret kan du läsa om 100-årige John som firar 80 år som biodlare.  Karina Tomtlund är årets skribent för ”Året i bigården”. Biodlarna har överklagat Kemikalieinspektionens beslut om att ge nöddispens och tillåta besprutning med nikotinoider.

Tidningen kan bara läsas av medlemmar i Biodlarnas Riksförbund. Är du medlem kan du logga in här.