Nummer 7-8 2020

Bigården under högsäsong. Biologiska hot  mot honungsbin. Pollentäckt bi fastnade i kåda-för 100 miljoner år sedan, är några av de artiklar du kan läsa i detta nummer av Bitidningen.

Tidningen kan bara läsas av medlemmar i Biodlarnas Riksförbund. Är du medlem kan du logga in här.