Nummer 7/8 2017

I detta nummer kan du bland annat läsa om en baslinjestudie som SLU genomfört och en annan undersökning om konkurrens mellan pollinerande insekter. Beescanning är ett nytt projekt som fått stora resurser för att utveckla en app som ska kunna hitta varroa.

Tidningen kan bara läsas av medlemmar i Biodlarnas Riksförbund. Är du medlem kan du logga in här.