Nummer 9 | 2023

I det här numret kan ni läsa om:

Året i bigården: Norrlandssommar, Nya bedömningsregler, Enkät: vårhonungen, Ergonomi: tunga lyft, odlarglädje!, honungsrecept

Tidningen kan bara läsas av medlemmar i Biodlarnas Riksförbund. Är du medlem kan du logga in här.