Nummer 3 2018

2018-03-01

Den omtyckta serien Året i bigården är tillbaka och skrivs av Anders Berg. I Växjö har ett område gjorts om för att bli ett paradis för bin och i ett annat reportage får man inblick i rysk biodling i marstidningen av Bitidningen.

Läs mer här

Nummer 2 2018

2018-01-29

I februarinumret av Bitidningen kan man följa vax från att det är en sammansmält klump till färdiga mellanväggar. Det finns också en artikel om kommersiell humleodling i Sverige och en om dokumentärfilmarna som gjorde Bieffekten bland mycket annat.

Läs mer här

Nummer 1 2018

2017-12-22

I 2018 års första Bitidning finns en instruktion hur man bygger sin egen vaxsmältare. Förbundets representanter i Apimondia rapporterar från världskongressen som hölls i Istanbul under hösten. Införsel och import av humlor följs också upp.

Läs mer här

Nummer 11/12 2017

2017-10-24

I sista numret för 2017 kan du läsa om att det saknas regler för humlor som importeras. Tidningen innehåller även artiklar om den Lilla kupskalbaggen som har studerats på plats i Italien av en delegation från Sverige och flera artiklar om arbetet med varroatolerantabin.

Läs mer här

Nummer 10 2017

2017-09-26

I oktobernumret av Bitidningen skriver bland annat Jan-Uno Andersson sista delen i serien I bigården för denna säsong. Biodlaren Annie Andersson är en framgångsrik bloggare och från SLU presenteras en artikel om hur bin använder olika egenskaper för att försvara sig mot varroa.

Läs mer här