Nummer 3 2019

2019-02-25

I mars-numret kan du läsa om 100-årige John som firar 80 år som biodlare.  Karina Tomtlund är årets skribent för ”Året i bigården”. Biodlarna har överklagat Kemikalieinspektionens beslut om att ge nöddispens och tillåta besprutning med nikotinoider.

Läs mer här

Nummer 1-2 2019

2018-12-30

Välkomna till nya Bitidningen. I det här numret kan du läsa om Jordbruksverkets nya regler. Vi startar också en ny artikelserie med tanke på vårt 100 års jubileum 2019. Hur kan honung användas som egenvård,

Läs mer här

Nummer 11/12 2018

2018-10-24

Det här är sista numret för i år och det allra sista numret med det här utseendet. I detta numret kan du läsa om Anders Wisping som är yrkesbiodlare, ny forskning om Glyfosat och om Biodlingsmötet i Leksand.

Läs mer här

Nummer 10 2018

2018-10-09

Läs om VSH-projektet som efterlyser fler inseminatörer. Läs också om hur Ölands biodlarförening hittat ett sätt hur man  tillsammans  kan skapa en aktiv förening.

Läs mer här

Nummer 9 2018

2018-09-07

Läs rapporten från BeeWeek i Bryssel. Läs om bönderna som valt att satsa på odling i balans, och om övervintringen 2017-1018.

Läs mer här