Nummer 7-8 2019

2019-06-26

Med nummer 7-8 av Bitidningen önskas alla medlemmar i Biodlarna en riktigt skön sommar!

Läs mer här

Nummer 6 2019

2019-05-27

Läs om Svensk honungsförädling som firar 50 år.  I Året i bigården berättar Karina bland annat om hur hon gör sin ymp. I detta nummer av Bitidningen berättar vi  också vilket kak-bidrag som korades till Biodlarnas jubileums-kaka.

Läs mer här

Nummer 5 2019

2019-04-29

I detta nummer kan du läsa om biodling i staden, riksförbundsmötet 2019 i Linköping, årsrapporten och mycket mer.

Läs mer här

Nummer 3 2019

2019-02-25

I mars-numret kan du läsa om 100-årige John som firar 80 år som biodlare.  Karina Tomtlund är årets skribent för ”Året i bigården”. Biodlarna har överklagat Kemikalieinspektionens beslut om att ge nöddispens och tillåta besprutning med nikotinoider.

Läs mer här

Nummer 1-2 2019

2018-12-30

Välkomna till nya Bitidningen. I det här numret kan du läsa om Jordbruksverkets nya regler. Vi startar också en ny artikelserie med tanke på vårt 100 års jubileum 2019. Hur kan honung användas som egenvård,

Läs mer här