Nummer 9 2022

2022-09-02

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i bigården: Förbered invintring | Sommarens träffar | Honung i maten | Kul: Bin på barns vis | Bihälsa: Yngelröta

Läs mer här

Nummer 7-8 2022

2022-07-01

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i bigården | Biodlarnas arbete i världen | Bihälsa: Mät varroa! | Teknik: Ingen IT-rädsla | Ligustica-odlaren

Läs mer här

Nummer 6 2022

2022-06-01

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i bigården: Dags för avläggare | Allt om Biodlingens vänner | Bästa biblommorna | Forskning: Vad betyder klimatet? | Kul för barn: Rita livet med bin!

Läs mer här

Nummer 5 2022

2022-05-02

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i Bigården: Dags att odla drottningar | Allt om Svärmtelefonen | Bin i nytt hemland | Bihälsa: Lura bort Varroa | 2022: Parningsstationerna

Läs mer här

Nummer 4 2022

2022-04-05

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i bigården: Så gör du en biskötselplan | Europastudie om bin | Världsbidagen | Bihälsa: Dags för vårkontroll | EU: Regler för att flytta bin

Läs mer här