Nummer 10 2021

2021-11-24

I detta nummer kan ni läsa om:

Vänmedlem – Så fungerar det | Året i bigården: Bästa kuporna | Nyhet: Så blev årets svärmning | Bihälsa: Drönarnas hemliga liv | Biodling mitt i stan

Läs mer här

Nummer 9 2021

I detta nummer kan ni läsa om:

Vinnarna i sommarkrysset | Bihälsa: Enkätresultat om vinterförluster | Invintring | Utbildning: Här kan du bli biföretagare | Reportage: Han målar bara bin

 

Läs mer här

Nummer 6 2021

2021-05-26

I juni-numret Av Bitidningen kan du läsa om riksförbundsmötet 2021, varroatoleranta bin, och om propolis bland annat.

Läs mer här

Nummer 5 2021

2021-04-26

I majnumret av Bitidningen får du information om avelsarbetet 2021. Du kan också läsa om den nya bihälsa-handboken, om vetgiriga barn och nosema-ett osynligt hot.

Läs mer här

Nummer 4 2021

2021-03-30

I aprilnumret av Bitidningen finns Bihusesynen med som bilaga, detta nummer är därför fler sidor än vanligt. Du kan läsa om nya djurhälsolagen, året i bigården och mycket mer.

Läs mer här