Nummer 5 2020

2020-04-29

Maj-numret av Bitidningen har extra många sidor för läsning nu när vi inte har samma möjlighet att träffas. Här kan du läsa om Andelsbiodling, amerikansk yngelröta, digitalt bisamhälle och mycket mer.

Läs mer här

Nummer 4 2020

2020-03-25

I aprilnumret är Bihusesynen med som bilaga. Erik Österlund berättar om Biodlingsföretagarnas konferens i Sunne. Du kan läsa om Sune som är biodlare i Lappland och mycket mer.

Läs mer här

Nummer 3 2020

2020-03-09

Ny bok – Binära upplevelser. Träff för avelsintresserade. Året i bigården, och mycket mer.

Läs mer här

Nummer 1-2 2020

2019-12-22

I årets första nummer kan du läsa om den nya honungsbedömningen. Du får också läsa Marcus Adolfssons första text som skribent för Året i bigården.

Läs mer här

Nummer 12 2019

2019-11-27

Biodlingskonferenserna i Karlstad och Vänersborg samlade närmare 160 personer. Delta i Biodlarnas slogantävling. Läs om VSH-projektet och mycket mer i Bitidningen nummer 12 2019.

Läs mer här