Nummer 4 2018

2018-03-21

I Bitidningens aprilnummer finns Bihusesynen. Den är ett verktyg för att göra egenkontroll och med hjälp av den kan du kontrollera att din biodling uppfyller de viktigaste lagkraven. Serien Året i bigården fortsätter och det går också att läsa att Efsa (EUs organisation för livsmedelssäkerhet) uttalat sig om att neonikotinoider är farliga för bin.

Läs mer här

Nummer 3 2018

2018-03-01

Den omtyckta serien Året i bigården är tillbaka och skrivs av Anders Berg. I Växjö har ett område gjorts om för att bli ett paradis för bin och i ett annat reportage får man inblick i rysk biodling i marstidningen av Bitidningen.

Läs mer här

Nummer 2 2018

2018-01-29

I februarinumret av Bitidningen kan man följa vax från att det är en sammansmält klump till färdiga mellanväggar. Det finns också en artikel om kommersiell humleodling i Sverige och en om dokumentärfilmarna som gjorde Bieffekten bland mycket annat.

Läs mer här

Nummer 1 2018

2017-12-22

I 2018 års första Bitidning finns en instruktion hur man bygger sin egen vaxsmältare. Förbundets representanter i Apimondia rapporterar från världskongressen som hölls i Istanbul under hösten. Införsel och import av humlor följs också upp.

Läs mer här

Nummer 11/12 2017

2017-10-24

I sista numret för 2017 kan du läsa om att det saknas regler för humlor som importeras. Tidningen innehåller även artiklar om den Lilla kupskalbaggen som har studerats på plats i Italien av en delegation från Sverige och flera artiklar om arbetet med varroatolerantabin.

Läs mer här