Nummer 1 2018

2017-12-22

I 2018 års första Bitidning finns en instruktion hur man bygger sin egen vaxsmältare. Förbundets representanter i Apimondia rapporterar från världskongressen som hölls i Istanbul under hösten. Införsel och import av humlor följs också upp.

Läs mer här

Nummer 11/12 2017

2017-10-24

I sista numret för 2017 kan du läsa om att det saknas regler för humlor som importeras. Tidningen innehåller även artiklar om den Lilla kupskalbaggen som har studerats på plats i Italien av en delegation från Sverige och flera artiklar om arbetet med varroatolerantabin.

Läs mer här

Nummer 10 2017

2017-09-26

I oktobernumret av Bitidningen skriver bland annat Jan-Uno Andersson sista delen i serien I bigården för denna säsong. Biodlaren Annie Andersson är en framgångsrik bloggare och från SLU presenteras en artikel om hur bin använder olika egenskaper för att försvara sig mot varroa.

Läs mer här

Nummer 9 2017

2017-08-25

I detta nummer går det bland annat att läsa om bristen på vax och om ett nytt projekt som ska främja återvinning av vax.

Läs mer här

Nummer 7/8 2017

2017-06-22

I detta nummer kan du bland annat läsa om en baslinjestudie som SLU genomfört och en annan undersökning om konkurrens mellan pollinerande insekter. Beescanning är ett nytt projekt som fått stora resurser för att utveckla en app som ska kunna hitta varroa.

Läs mer här