Nummer 9 2017

2017-08-25

I detta nummer går det bland annat att läsa om bristen på vax och om ett nytt projekt som ska främja återvinning av vax.

Läs mer här

Nummer 7/8 2017

2017-06-22

I detta nummer kan du bland annat läsa om en baslinjestudie som SLU genomfört och en annan undersökning om konkurrens mellan pollinerande insekter. Beescanning är ett nytt projekt som fått stora resurser för att utveckla en app som ska kunna hitta varroa.

Läs mer här

Nummer 6 2017

2017-05-17

I detta nummer kan du bland annat läsa om svärmning och hur man kan förebygga det.

Läs mer här