Nummer 11 2022

2022-11-03

I detta nummer kan ni läsa om:

Andelsbiodling växande trend | Sommarens Långa hetta | Smakanalys | Bihälsa: Europeisk yngelröta | Forskning: Ynglets hemligheter | Rapport: Ny baslinjestudie

Läs mer här

Nummer 10 2022

2022-10-03

I detta nummer kan ni läsa om:

Skandinavien värd för världskongressen 2025 | Sätt höstlök | Svärmspecial | Bihälsa: Allt om vinterenkäten | Malmö: Bikunskap i skolan

Läs mer här

Nummer 9 2022

2022-09-02

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i bigården: Förbered invintring | Sommarens träffar | Honung i maten | Kul: Bin på barns vis | Bihälsa: Yngelröta

Läs mer här

Nummer 7-8 2022

2022-07-01

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i bigården | Biodlarnas arbete i världen | Bihälsa: Mät varroa! | Teknik: Ingen IT-rädsla | Ligustica-odlaren

Läs mer här

Nummer 6 2022

2022-06-01

I detta nummer kan ni läsa om:

Året i bigården: Dags för avläggare | Allt om Biodlingens vänner | Bästa biblommorna | Forskning: Vad betyder klimatet? | Kul för barn: Rita livet med bin!

Läs mer här