”LRF:s beslut idag visar att de vill fortsätta använda gifter”

2018-05-31

-Med detta beslut visar LRF att de vill fortsätta förgifta bina och andra pollinatörer. Detta kommer få långsiktiga negativa konsekvenser för vår miljö och den biologiska mångfalden, säger Lasse Hellander,

Läs mer här

”LRF:s beslut idag visar att de vill fortsätta använda gifter”

2018-05-30

Med detta beslut visar LRF att de vill fortsätta förgifta bina och andra pollinatörer. Detta kommer få långsiktiga negativa konsekvenser för vår miljö och den biologiska mångfalden, säger Lasse Hellander,

Läs mer här

Klipp inte gräset – ge bina ett smörgåsbord

2018-05-20

Biodlarna uppmanar alla kommuner att sparsamt klippa sina gröna ytor.

På lördag inleds pollineringsveckan.
Då vill vi biodlare särskilt uppmana alla som har en yta gräs att låta gräsklipparen få vila.

Läs mer här

Klipp inte gräset – ge bina ett smörgåsbord

2018-05-18

Biodlarna uppmanar alla kommuner att sparsamt klippa sina gröna ytor.

På lördag inleds pollineringsveckan.
Då vill vi biodlare särskilt uppmana alla som har en yta gräs att låta gräsklipparen få vila.

Läs mer här

Fyll i enkäten om övervintringen 2017-2018

2018-05-16

För tionde året i rad genomförs under maj månad en enkätundersökning angående övervintringen.

Ju fler svar som vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara.

Läs mer här