Information om parningsstationer och parningsplatser 2024

2024-04-26

På denna sida hittar ni ni aktuell information om bland annat öppettider, drönarstammar och kostnader för parningsstationer och parningsplatser som ingår i Biodlarnas projekt Drift- uppstart parningsstationer/platser.

Läs mer här

Information angående beställning av etiketter

2024-04-25

Pga materialbrist hos tryckeriet så kommer etikettbeställningar att bli försenade, vi återkommer så snart vi fått ytterligare besked.

Läs mer här

Frukostdirektivet: EU beslutar om åtgärder för att bekämpa honungsfusk

2024-04-12

Onsdagen den 10 april nådde EU-rådet och Europaparlamentet en överenskommelse för att förbättra kraven på konsumentinformation för bland annat honung.

Överenskommelsen gäller fyra av de så kallade ’frukostdirektiven’

Läs mer här

Biodlarföreningar i fokus – Högsbyortens biodlarförening

2024-04-05

Under det kommande året kommer vi att presentera flera av våra lokala föreningar i digitala kanaler.

Önskar du att även din lokalförening ska uppmärksammas? Ett mail har skickats till alla ordförande och kontaktpersoner i våra lokalföreningar med några frågor att besvara.

Läs mer här

Uppdatering: Angående nya regler gällande producentansvar för förpackningar

2024-03-27

Biodlarna har fortsatt kontakt med Naturvårdsverket och NPA gällande vilka regler som kommer att gälla för våra medlemmar som förpackar sin egen honung.

Igår fick vi ett ärendenummer hos Naturvårdsverket och de kommer nu att titta närmare på vad som anses vara en ”obearbetad”

Läs mer här