Glöm ej att anmäla dig till Riksförbundsmötet

2019-03-11

Nu är det bara några veckor kvar innan det är dags för Riksförbundsmöte. I år träffas vi i Linköping. Den 6-7 april samlas vi på Frimurarhotellet. För dig som ännu inte har anmält dig är det hög tid att göra så.

Läs mer här

Fortsatt stopp för Gauchodispens

2019-03-07

Svenska sockerbetsodlare svävar i ovisshet om hur det ska gå med vårsådden efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen. De är fortsatt…

Gaucho WS 70 även i år.

Beslutet överklagades av Sveriges Biodlares Riksförbund och Naturskyddsföreningen.

Läs mer här

Domstolsprövning hejdar sockerbetssådd

2019-03-02

Svenska sockerbetodlare stoppas tillfälligt från att så sockerbetsfrön de har beställt. Först ska miljödomstolen pröva om det var rimligt…

kritik, och överklagades av bland andra Naturskyddsföreningen och Sveriges Biodlares Riksförbund.

Läs mer här

Bikupor har förstörts två gånger på två dygn

Två gånger på två dygn har bikupor på Näsby fält vandaliserats. Värden för flera tusen kronor och många timmars arbete har gått till…
Hämtat från: Bikupor har förstörts två gånger på två dygn

Läs mer här

Insändare: Vi klarar oss inte utan bin

Som aktiv biodlare och medlem i förening om biodling vill jag skriva en tankesnurra till artikeln i YA fredagen 1 mars om sockerbetsodling…

utplånar våra vilda solitärbin och andra fritt levande insekter innan fler artiklar publiceras.

Läs mer här