20 maj – Världsbidagen

2019-05-13

EU och FN kom gemensamt överens om att det behövs en dag för att uppmärksamma bina, se hur viktiga de är och göra något åt att de snabbt minskar i antal.

Läs mer här

Därför är det dags att börja se på världen med humlans blick

2019-05-08

En tredjedel av alla världens vildbin är utrotningshotade som arter. Den biologiska mångfalden gömmer finkalibrerade livsmönster som vi…

.

Är det något som emellertid fått genomslag,

Läs mer här

Information kring de nya reglerna för biodling

Det kommer många frågor till oss angående de nya reglerna för biodling. Vi hänvisar i första hand till Jordbruksverkets hemsida där den mest aktuella informationen finns. Annars kan oftast tillsynsmannen i din kommun svara på dina frågor.

Läs mer här

Utbrott av smittsam bisjukdom i Sigtuna

2019-05-07

Ett utbrott av den mycket smittsamma bisjukdomen amerikansk yngelröta har konstaterats hos en biodlare i Sigtuna kommun. Om…

Jordbruksverket, och biodlare i närområdet kommer nu att kontaktas för att minimera spridning.

Läs mer här

Utbrott av smittsam dödlig bisjukdom i Hummelsta

Ett utbrott av amerikansk yngelröta har upptäckts på en bigård en mil väster om Hummelsta i Enköpings kommun. Smittorisken är hög och nu…

Amerikansk yngelröta orsakas av en sporbildande bakterie som hämmar nyrekryteringen av bin – vilket innebär att ett drabbat bisamhälle
Hämtat från: Utbrott av smittsam dödlig bisjukdom i Hummelsta

Läs mer här