Enkätundersökning om övervintringen i Sverige 2019-2020

2020-05-25

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2019-2020 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS,

Läs mer här

Biodlare vill se högre ersättning vid skadeangrepp

2020-05-21

Jordbruksverket vill ha en högre ersättning till biodlare vid skadeangrepp.
I dag är ersättningen bara 100 kronor för ett skadat…

Jordbruksverket vill ha en högre ersättning till biodlare vid skadeangrepp.

Läs mer här

Bina gillar biologisk mångfald

2020-05-20

Gröna sädesfält och kortklippta gräsmattor gör inte bina glada, de vill ha mångfald och blommande växter som äppelträd, bärbuskar och…

i förlängningen allt levande.
Anna-Karin Heino i Kristinehamns biodlarförening kommer att ha en kupa på Gustafsviks…

Läs mer här

Ökat skydd för bin med ny app

Nu kan brittiska biodlare få information från bönder när en behandling med insektsmedel kommer ske i närheten av en bikupa. Detta med hjälp…

dag. Därefter går det iväg en signal till alla biodlare i närheten som registrerat sig.

Läs mer här

Jordbruksverket vill ha bättre villkor för honungsbin

Det är högsäsong för honungsbin och biodlare just nu. Men många bin lever farligt.

kostnaden för ett nytt bisamhälle är cirka 6000 kronor. I exempelvis Italien är ersättningen motsvarande drygt 4000 kronor per…

Läs mer här