Aktuella restriktioner för honungsbin och humlor från Jordbruksverket

2024-05-24

Den 24 maj beslutade Jordbruksverket om nya och ändrade skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta. Ändringarna berör karta 1 (Malmö), karta 2 (Eslöv), karta 4 (Skåne NV) och karta 13 (Sala).

Läs mer här

Fira världsbidagen den 20 maj!

2024-05-19

Världsbidagen är en internationell dag som firas den 20 maj varje år för att lyfta fram och främja betydelsen av bin och deras roll för den biologiska mångfalden. Bin, inklusive honungsbin,

Läs mer här

Svärmtelefonen öppnar för femte säsongen med nya kartfunktioner för att skydda bin

2024-05-13

Svärmtelefonen är en kostnadsfri telefontjänst från Sveriges Biodlares Riksförbund som kopplar ihop dig som har upptäckt en bisvärm med en biodlare som kan fånga in svärmen.

Svärmtelefonen går nu in på sin femte säsong.

Läs mer här

Nu är Svärmtelefonen öppen!

2024-05-03

Svärmtelefonen är en kostnadsfri telefontjänst från oss på Biodlarna. Genom Svärmtelefonen kan du få hjälp att hitta biodlare i din närhet som kan hjälpa till med att fånga in en svärm.

Läs mer här

Hur övervintrade dina bin?

2024-05-02

För sextonde året i rad arrangerar COLOSS med hjälp av Jordbruksverket en övervintringsenkät för Sverige. Dina svar är anonyma och används till statistik och forskning. Förra året fick Jordbruksverket in drygt 3000 fullständiga svar.

Läs mer här